جلسه بیست و هفتم ـ شب قدر

فایل صوتی:

فایل متنی:

متن سخنرانی: