سخنرانی ها

محل برگزاری / موضوع :
حج برائت وظیفه آخرالزمانی
تعداد جلسات: 6 جلسه
محل برگزاری / موضوع : توصیه‌های روزانه چله موسوی
تعداد جلسات: 13 جلسه
محل برگزاری / موضوع : شرح مثنوی معنوی
تعداد جلسات: 4 جلسه
محل برگزاری / موضوع : شرح کتاب لغت موران
تعداد جلسات: 23 جلسه
محل برگزاری / موضوع : شرح صحیفه سجادیه
تعداد جلسات: 12 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت میثاق با شهداء
تعداد جلسات: 6 جلسه
محل برگزاری / موضوع : سایر برنامه‌ها
تعداد جلسات: 6 جلسه
محل برگزاری / موضوع : شرح عرفانی حافظ به حافظ
تعداد جلسات: 58 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت الزهراء (س)
تعداد جلسات: 6 جلسه
محل برگزاری / موضوع : شرح کتاب چهل حدیث حضرت امام خمینی (ره)
تعداد جلسات: 43 جلسه
محل برگزاری / موضوع : تفسیر موضوعی قرآن با محور حکمرانی مردمی
تعداد جلسات: 20 جلسه
محل برگزاری / موضوع : شرح کتاب آداب الصلاة حضرت امام خمینی (ره)
تعداد جلسات: 12 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت الزهراء (س)
تعداد جلسات: 8 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت الزهراء (س) | هیئت میثاق با شهدا
تعداد جلسات: 33 جلسه
محل برگزاری / موضوع : دارالقرآن یس
تعداد جلسات: 29 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت الزهراء(س)
تعداد جلسات: 28 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت الزهرا(س)
تعداد جلسات: 4 جلسه
محل برگزاری / موضوع : ناب‌ترین عدالت‌خواهی عالم
تعداد جلسات: 52 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت مکتب روح‌الله | هیئت شهدای گمنام | هیئت الزهرا(س)
تعداد جلسات: 15 جلسه
محل برگزاری / موضوع : برنامه تلویزیونی در آستان خورشید
تعداد جلسات: 6 جلسه
محل برگزاری / موضوع : تأملات توحیدی در آیات قرآن
تعداد جلسات: 80 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت شهدای گمنام
تعداد جلسات: 5 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت مکتب روح‌الله | هیئت شهدای گمنام | هیئت محبین اهل‌بیت(ع)
تعداد جلسات: 12 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت الزهرا(س) | مجموعه تلویزیونی پاکان روزه‌دار
تعداد جلسات: 29 جلسه
محل برگزاری / موضوع : برنامه تلویزیونی در آستان خورشید | برنامه تلویزیونی ثریا | سخنرانی نیمه شعبان
تعداد جلسات: 5 جلسه
محل برگزاری / موضوع : گفتارهایی از نهج البلاغه
تعداد جلسات: 75 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت الزهرا(س)
تعداد جلسات: 6 جلسه
محل برگزاری / موضوع : شهادت امام کاظم(ع) | گرامیداشت حاج قاسم | برنامه تلویزیونی جهان‌آرا
تعداد جلسات: 3 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت میثاق با شهدا | حسینیه آیت الله شیخ مرتضی زاهد(ره)
تعداد جلسات: 3 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت الزهرا(س) | هیئت مکتب روح الله(ره) | هیئت مکتب المهدی(عج)
تعداد جلسات: 26 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت الزهرا(س)
تعداد جلسات: 2 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت الزهرا(س) | برنامه این شبها (شبکه یک) | برنامه ماه من (شبکه سه) | برنامه سحرگاهی شبکه یک
تعداد جلسات: 54 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت ریحانه النبی(س) | هیئت باقر العلوم(ع)
تعداد جلسات: 7 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت میثاق با شهدا
تعداد جلسات: 2 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت مکتب المهدی | هیئت شهدای گمنام | هیئت الزهرا(س)
تعداد جلسات: 12 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت الزهرا(س)
تعداد جلسات: 5 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت میثاق با شهدا
تعداد جلسات: 2 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت شهدای گمنام | هیئت الزهرا(س)
تعداد جلسات: 13 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت الزهرا(س)
تعداد جلسات: 2 جلسه
محل برگزاری / موضوع : اعتکاف مسجد دانشگاه شریف | اولین هیات گروه های جهادی | شب شهادت امام رضا (ع)
تعداد جلسات: 3 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت میثاق با شهدا | هیئت الزهرا(س)
تعداد جلسات: 5 جلسه
محل برگزاری / موضوع : سوییس
تعداد جلسات: 10 جلسه
محل برگزاری / موضوع : مسجد ارگ
تعداد جلسات: 5 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت الزهرا(س) | هیئت شهدای گمنام
تعداد جلسات: 9 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت میثاق با شهدا
تعداد جلسات: 3 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت شهدای گمنام | هیئت الزهرا(س) | بیت الزهرا(س)
تعداد جلسات: 20 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت الزهرا(س) | مسجد ارگ
تعداد جلسات: 12 جلسه
محل برگزاری / موضوع : حرم مطهر رضوی (مشهد مقدس)
تعداد جلسات: 10 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت میثاق با شهدا | هیئت شهدای گمنام
تعداد جلسات: 3 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت الزهرا(س)
تعداد جلسات: 5 جلسه
محل برگزاری / موضوع : سوئیس
تعداد جلسات: 5 جلسه
محل برگزاری / موضوع : بیت رهبری | هیئت میثاق با شهدا
تعداد جلسات: 4 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت میثاق با شهدا | هیئت الرضا(ع)
تعداد جلسات: 4 جلسه
محل برگزاری / موضوع : مسجد ارگ | هیئت الزهرا(س)
تعداد جلسات: 14 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت الزهرا(س)
تعداد جلسات: 4 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت الزهرا(س)
تعداد جلسات: 2 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت الزهرا(س) | هیئت شهدای گمنام | مدرسه رفاه
تعداد جلسات: 17 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت میثاق با شهدا | موسسه جهادی
تعداد جلسات: 4 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت الزهرا(س) | مسجد ارگ
تعداد جلسات: 3 جلسه
محل برگزاری / موضوع : مسجد ارگ
تعداد جلسات: 10 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت الزهرا(س) | سایر
تعداد جلسات: 3 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت الزهرا(س) | هیئت شهدای گمنام
تعداد جلسات: 16 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت الزهرا(س)
تعداد جلسات: 3 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت الزهرا(س)
تعداد جلسات: 5 جلسه
محل برگزاری / موضوع : هیئت الزهرا(س) | مسجد ارگ
تعداد جلسات: 8 جلسه