جلسه بیست و هشتم ـ شب قدر

فایل صوتی:

فایل متنی:

متن سخنرانی: