کلیپ :: یه عده رو من راه می‌اندازم.

یه عده رو من راه می‌اندازم.