گرامیداشت شهدا و محکومیت حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان

فایل صوتی:

فایل متنی:

متن سخنرانی: