گرامیداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

فایل صوتی:

فایل متنی:

متن سخنرانی: