فایل صوتی:

فایل متنی:

متن سخنرانی:

مهمترین بخش‌های اظهارات حجت الاسلام قاسمیان در مصاحبه با آخرین خبر:
– شرط موفقیت لایحه عفاف و حجاب؛ خواست مردم است.
– اگر دولتمردان را امر به معروف نکنیم بدترین‌ها بر ما مسلط می‌شوند
– باید تکلیفمان را روشن کنیم، در امر به معروف دلمان می‌سوزد یا می‌خواهیم بزنیم طرف را لِه کنیم؟
– امر به معروف مسئولان تکنیک‌های خودش را دارد.
– این موضوع هزینه دارد و باید هزینه آن را بپردازیم.
– ممکن است بگیرند و ببرند یا حتی بایکوت کنند! خوب این هم جزو هزینه هاست دیگر، باید این هزینه را بپردازیم.
– ما طرفدار انقلاب و مبانی هستیم اما نباید ماله‌کش بشویم، همانطور که اپوزیسیون نمی‌شویم.
– در ماجرای حجاب بین حقیقت و تصویر آن فاصله زیادی وجود دارد.
– می‌خواهند بگویند اوضاع خراب است، متاسفانه ما هم در همان فضا بازی می‌کنیم.
– مشکل وجود دارد اما آنقدر بزرگ نیست.
– روایت جالب حجت الاسلام قاسمیان از یک پیمایش ملی در حوزه حجاب.
– بخش زیادی فکر می‌کنند حجاب اختراع ما آخوندهاست!
– درصد بالایی نمی‌دانستند حکم حجاب حکم خداست، خیلی عجیب است که افراد ۱۲ سال در آموزش و پرورش[درس می‌خوانند] اما این موضوع را نمی‌دانند.
– بعضی دفاع‌ها از جمهوری اسلامی خیلی خُنَک است.
– باید دو مرز “ناامید کردن مردم” و “ماست‌مالی کردن اشتباهات” را رعایت کنیم.
– انقلابی گری در هیات یعنی نهیب بر انحرافات از مسیر انقلاب نه یارکشی انتخاباتی و تبلیغ جناح، با صورتی بازی.
– باید در هیات ها توضیح داد که چگونه یک انقلاب منحرف می شود و به فاصله نیم قرن از انقلاب پیغمبر تا شهادت امام حسین ، کار به جایی رسید که در فرات غسل می کردند برای ثواب بیشتر از ضربه بر پیکر امام حسین!
– منبری ها مقابل هزاران ساعت وقت مردم مسئولند، این ظرفیت را فقط با تعریف خواب و داستان هدر ندهیم!