شب 28 صفر و سالروز شهادت شهید احمدی روشن

فایل صوتی:

فایل متنی:

متن سخنرانی: