چاشت معرفتی

در جلسات چاشت معرفتی به تفسیر و تبیین آیات توحیدی اخلاقی قرآن کریم پرداخته می شود… به گونه ای که طبق فرموده استاد، سیر منازل السائرین خواجه عبد الله انصاری با تطبیق های قرآنی است.

این جلسات ، در حقیقت درس اخلاق با شیوه ای نو و جدید است.
 
لازم به ذکر است امکان دسترسی به صوت جلسات قبلی این برنامه از این لینک میسر است.

این جلسات شنبه ها، ساعت ۶ صبح
به صورت حضوری در مدرسه مشکات و به صورت مجازی از این لینک زیر قابل دسترسی است.
قبل از عزیمت جهت حضور در کلاس، از تشکیل جلسه از طریق کانال‌های رسمی جناب استاد قاسمیان مطمئن شوید.