عنوان : یادداشت یک ضمیمه ی همشهری 2
 

از ابتدای سال 94، با همکاری دفتر مطالعات اسلامی سبل السلام، برداشت هایی از دروس تفسیر قرآن و نهج البلاغه حجت الاسلام قاسمیان با موضوع سبک زندگی تهیه و تدوین می شود. این یادداشت ها که در فصل بهار در 11 عنوان آماده سازی شدند، در روزهای شنبه (و در موارد خاص سایر روزهای هفته) در ضمیمه سبک زندگی روزنامه همشهری با عنوان همشهری دو چاپ می شوند. در این بخش، متن پنج عنوان مطلب ابتدایی چاپ شده در این ضمیمه جهت مطالعه مخاطبان محترم قرار گرفته است.حس برتري جويي  - پانزده فروردين -

ملاكبرتري انسان ها ومنشا حس برتري جويي در او چيست ؟و حس برتري جويي كه در اطراف  واطرافيان مان موج مي زندخوب است يا بد؟این حسبرتری جویی از یک زاویه مثبت به نظر می رسد. اگر دانشجو حس برتری خواهی نسبت به گذشتهخود را نداشته باشد،برای موفقیتش تلاش نخواهد کرد و به همان کلاس رفتن و امتحاندادن معمولي قانع خواهد شد و سعي در بهتر شدن نخواهد داشت. همچنين اگر مادری برایپیشرفت و برتری فرزندش احساسی نداشته باشد به پخت و پز وانجام كارهاي هميشگي خانهقانع خواهد بود و انگیزه‌ای برای تربیت بهتر فرزندش نخواهد داشت.تا اینجای کار راهمه ما قبول داریم.اما از زاوایه‌ای دیگر این حس نهی شده است.به خصوص زمانی کهفردی تلاش می‌کند خودش را مقابل کس دیگری اثبات کند و یا برتری شخص دیگری را باعلل مختلف بر شخص دیگر ثابت کند.یک شخص مسن نمی‌تواند خودش را برتر از یک فرد کمسن و سال تر بداند و یا مرد خودش را برتر از زن ببینید یا بالعکس و يا اينكه یکفرد غنی هم‌ نمی‌تواند خودش را برتر از یک فرد فقیر بداند.وقتی خداوند در قرآنکریم بیان می کند:"پروردگارتان كه شما را از نفس واحدى آفريد... قسمتی از آیه 1سورمه مبارکه نساء" دقیقا همین بخش از تفکرات انسان را نشانه رفته است و آن را ازریشه غلط دانسته و ریشه این‌گونه نگاه‌ها و تفکرات زده شده است.چرا که خداوند همهما را از "نفس واحدی" آفریده و همه ما شبیه به هم هستیم و عوامل برتریبا ملاک‌های دنیایی را معیاری برای برتری نهایی و آسمانی نمی‌داند. حالا یک باردیگر همان سوال اول را طرح می کنم: ملاك برتري انسان ها چيست؟ هیچ چیزدنيايي باعثبرتري انسان‌ها در آخرت نخواهد شد چه پیر باشند چه جوان، چه غنی باشند چه فقیر ویا زن باشند یا مرد. ملاک برتری در نگاه قرآن تنها تقوایی است که افراد دارند. وتقوا چیزی نیست جز این‌که خودمان را از مخالفت با فرمان خدا حفظ کنیم و در مقابلامر خداوند موافقت نشان بدهیم.


آموزش خانوادگي - بيست و دو فروردين -

فرضکنید شرایط نگهداری از یک گل را بلدیم. تئوری‌هایش را خوب خوانده ایم و قصد داريم عملیهایش را تا جايي كه ممكن است خوب اجرا کنیم. اما همیشه دنبال یک مهر تایید می‌گردیمتا دانسته‌ها و عملکرد‌مان را تثبیت کنیم و با خیال راحت راهی را که فکر می کردیمبه درستی انتخاب کرده‌ایم پیش بگیریم. حالا بیایيد یک روایت را به منزله حکم تاییددر نظر بگیریم در رابطه با روش همسرداری که در پیش گرفته ایم و ارتباطات وبرخوردهای‌مان را با این معیار پیش ببریم، در روایات آمده وقتی حضرت آدم نگاهش بهحضرت حوا افتاد، "گفت:خدایا این کیست که من احساس انس نسبت به قرب او پیداکردم؟! " آرامش یافتن و احساس سکینه پیدا کردن در کنار زن،اولین چیزی است کهبیان می‌شود و خداوند معرفت شناخت زن را به آدم داد،تا وي این‌ شخصي که کنارشآرامش می یابد را بشناسد. و بعد خداوند می فرماید او را از من بخواه؛ با این شرطکه معارف دینم را به او آموزش دهی... پس آموزش معارف دین چیزی نیست که فقط برایمرد يا زن باشد،بلكه براي تمامي اقشار و طبقات جامعه و خانواده است. بهترین راهبرای آموزش ديني همه این‌ است که در خانواده آموزش برقرار باشد. برای تحقق اینمهم،چند راه پیشنهادی را با هم مرور کنیم: هر شب پنج آیه قرآن بخوانیم و به معانیآن دقت کنیم و سوال های احتمالی که درباره آن ایجاد شده را با هم پاسخ دهیم. یااگر فرصت رفتن به کلاس‌های تربیتی را نداریم سی‌دی‌ها و فایل‌هایی که از این کلاس‌هادر دسترس است را دور هم یا در ماشین همراه هم گوش کنیم.و یا در ایام خاص مثل شهادت‌هایا اعیاد که فرصت برای رفتن هیات و کلاس‌های مذهبی فراهم است همراه هم برویم.هماهنگی در تصمیم گیری‌، تربیت يكسان در خانواده و انتخاب راه صحیح زندگی از ویژگی‌هایخوب این سبک آموزش است؛و انرژی جمع خانواده را ذخیره می کند برای پیشرفت،و عملیسازی آموخته‌های مان.

حالمی‌توانیم خودمان و برنامه زندگی‌مان را با شاقولی که کنار دیوار عملکردمان می‌گذاریمبسنجیم تا برآمدگی‌ها و فروفتگی‌هایش را پیدا و اصلاح کنیم.


ببخش  از آنچه كه دوست داري - بيست و نه فروردين -

حتماتا كنون به یک سری از خصوصیات رفتاری مردان و زنان به طور ویژه دقت کرده اید. بهعنوان مثال علاقه مندی به خرید و بازار رفتن در خانم‌ها بارزتر است اما همین جنسعلاقه در مردان به شکل حس مدیریت و شهرت طلبی بروز می کند درست مثل میوه‌های درختیکه رنگ و عطر و اندازه بعضی شان با بعضی دیگر متفاوت است اما هر دو از یک درخت‌اندو یک ریشه اند.

پاسخیک عده از فروشندگان به اين سوال ‌که مگر چه مقدار از جامعه به یک سری خاص ازوسایل احتیاج دارند؟! اين است كه تا زمانی که خانم ها هستند غمی نداریم! و در ادمهاین‌طور توضیح می‌دهند که وقتی یک سری جدید از فلان وسیله از وسایل خانه به اصطلاحمُد می‌شود خانوم‌ها به دنبال مدل جدید می‌آیند و بعد از آن مدل دیگری مد می‌شود ودوباره به سراغ نوع جدید آن می‌آیند و این روند باطل همین‌طور ادامه دارد.با توجهبه اين مطلب، تصویر تار پاسخ فروشنده‌ها، روشن و واضح می‌شود.

اینداستان همچنان ادامه دار است؛خانه‌های کوچک امروزی جایی برای این حجم بالا از ظروفو لباس و وسایلی که نه از سر احتیاج بلکه از روی توجه به مد،خریده شده‌اند راندارند. پس مجبور می‌شویم وسایل را به دیگران بدهیم و یا به دنبال بگردیم کسی راپیدا کنیم که برای امر خیری به آن‌ها احتیاج دارد یا مسجدی را سراغ داشته باشیم کهبرای برگزاری مراسماتش به وسایلی از این قسم احتیاج دارد. بعد پیش خودمان خوشحال وخرسند می شویم از این که انفاق هم کرده‌ایم. اما این انفاق یک انفاق تحریف شده استنه یک انفاق اسلامی. این‌طور بخشیدن شعبه ای از مثالِ معروفِ نذر کردن روغن ریخته‌شده است.

 بخششی که ثواب دارد وآرامش واقعی روح را به دنبال مي آورد باید ویژگی‌هایی را داشته باشد که در آیه 92سوره مبارکه آل عمران آمده است: هرگزبه نيكوكارى نخواهيد رسيد تا از آنچه دوست داريد انفاق كنيد و از هر چه انفاق كنيدقطعا خدا بدان داناست


نقش مهم زن در خانواده - پنج ارديبهشت -

علیدر حال رفتن.محمداستاددانشگاه.پسرماز قوانین مدرسه مطلع.نقشروحانیت در جامعه کارشناسی دین.

بهنظر شما اين جملات کدام یکی از اجزای جمله را کم دارند؟ سوال بسیار ساده‌ای بود."است" گمشده‌ی جملات بالا است. اگر این کلمه که در نقش فعل جمله ظاهر می‌شوداز جمله حذف شود،معنای جمله کامل نشده و مفهومی را منتقل نخواهد کرد حالا شماهزاران کلمه دیگر را نيز کنار هم بچینید،اما بدون "است" این چینش هامعنایی پیدا نخواهد کرد. و این هنر "است" هست که به کلمات کنار هم چیدهشده معنا می‌بخشد.مي توان نقش زن در خانواده رابه"است" در جملات تشبيه كرد؛زيرا نقش زن گردآوري خانواده در كنار هماست.

تابه حال به نقش زن در خانواده فکر کرده‌اید؟ فرقی نمی‌کند متاهل باشید یا مجرد. درهر صورت می توانید جواب این سوالِ ساده را بدهید. نقش زن در خانواده یک نقش اتصالیاست. و چرخاندن بنیان خانواده در فطرت زن است. این نقشی است،که خدا برای زن در نظرگرفته است. اگر خداوند یک ویژگی را به طور خاص به یکی از آفریده‌های خود داده است؛به طور مثال اگر خانم‌ها بیشتر حرف می‌زنند و اين را به عنوان یک ویژگی غالب درآنان می‌شماریم، اين ویژگی بد نیست. اگر به این حالت زن اعتراض کنید و از پرحرفیاو بنالید، مشخصا به خلقت خدا ایراد وارد کرده‌اید. این مشخصه زن لازمه ايفاي نقشزن است که در اجتماع و خانواده دارد و آن هم رهاندن از پراکندگی و تشکیل وگردآوري جمعاست. نقش اساسی براي جهت دادن مسیر معنوی و فرهنگی خانواده به عهده زن است و حتینتیجه نهایی حساب دخل و خرج خانواده هم با تدابیر یک زن می‌تواند یا به قسط و قرضمنتهی شود و یا با قناعت این دوره مالی از زندگی به مقصد برسد.

اینحکایت محوری بودن زن در خانواده و اجتماع حرف دیروز و امروز  نیست. مهم این است که ما چه طور این نقش را درخانوداه پیاده کنیم و اعضای خانواده جایگاه اساسی آن را درک کنند و به آن بها دهند.


خود من مسئولم - نوزده ارديبهشت -

دراوج خستگی باید کاری را انجام بدهید،در غیر این‌صورت دچار عذاب وجدان می شوید وصرفا برای تیک خوردن و ساکت شدن حس تکلیف‌مان آن کار را به ساده ترین شکل ممکن فقطانجام می دهیم بدون توجه به کیفیت آن. یک جورهایی مي توانيم نامش را ظاهر سازیبگذاريم. این روزها از این دست کارها و اتفاقات زیاد در اطراف ما و برای خود ما رخمي دهد بدون آنکه بدانیم داریم از سر بازشان می‌کنیم.

درزندگي به موارد زيادي از اين دست امور بر مي خوريم،فرض کنید نیازمند آبروداری ازما کمک می‌خواهد، ما هم بعد از شنیدن حرف‌ها‌يش البته قبل از آن كه صحبت هايش كاملشود، خیلی محترمانه او را سوق می‌دهیم به سمت کمیته امداد. متوجه می‌شوید شخصیکاری را انجام می‌دهد که خلاف دستورات دین است و حرام؛ اما به جای این‌که او را بااخلاق خوب و صحبت‌های دوستانه از انجام  آنکار باز دارید با خودتان می‌گویید: فلان اداره مسئول رسیدگی به همین جور امور ورفتارهای ناهنجار است. مسجد محله‌تان مدتی است امام جماعتی مختص به خودش ندارد،شما می‌توانید با چند تا تلفن زدن به دوستان‌ و آشنایان‌تان اسباب حضور یک روحانیرا در مسجد‌ محله فراهم کنید؛ اما می‌گویید: سازمان امور مساجد برای همین مواقعاست دیگر!

تخصصیکردن و تعریف کردن نهادهایی دولتی برای انجام اغلب امور و به خصوص این قسم اتفاقاتاجتماعی باعث می‌شود تا تنها یک تیک روی چک لیست احساس وظیفه‌مان بزنیم بدون این‌کهبدانیم کاری که انجام داده ایم کیفیتی نداشته است. در صورتي كه یک مسلمان بایدنسبت به رفتار اطرافیان، اوضاع جامعه و فرهنگ کشورش حساس باشد و اگر کاری برای رفعمشکلی از دستش بر می آید،بدون بهانه جويي آن را انجام دهد.

جامعهاز من هایی تشکیل شده است که اگر هر کدام از این من‌ها حواس شان به اتفاقات شعاعبیشتر از خانواده خودشان باشد، یک گام به سمت آرمان‌شهری که همه از آن حرف می‌زنندو گاهی هم در سرزمین‌های دیگر به دنبال آن می گردند نزدیک خواهیم شد. زیر سایه خدا...


فایل تصویری : دانلود

آرشیو محتوا : بازتاب : آرشیو :
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت و محتوای آن متعلق به دفتر مطالعات اسلامی سبل السلام می باشد.
هرگونه استفاده تجاری از مطالب و آرشیو این سایت غیرمجاز بوده و هرگونه نسخه برداری جهت مقاصد غیراقتصادی، با ذکر منبع (qasemian.ir) بلامانع می باشد.
پرونده ها درباره سبل السلام تفسیر قرآن کریم
امت واحده درباره حجت الاسلام قاسمیان منبرها و سخنرانی ها
فرهنگ جهادی پیوندها آرشیو صوتی
  محصولات فرهنگی دروس حوزوی
  برنامه جلسات آرشیو تصویری