خبر|شروع جلسه تفسیر قرآن از جمعه ۹۴/۰۱/۲۱

به نام خدا به اطلاع مخاطبین محترم می رساند جلسه تفسیر...